O NÁS

Aeroklub Kyjov – historie a současnost

Začátky…

První pokusy s amatérsky stavěnými kluzáky prováděli v okolí Kyjova už před válkou pánové Jaroslav Hamala z Kyjova a Ladislav Strmiska z Archlebova. Vlastní historie Aeroklubu Kyjov začíná krátce po skončení druhé světové války. Na podzim 1945 se sešla skupina kyjovských nadšenců pro létání – namátkou jmenujme pány Lubomíra Baráka, Vladimíra Formana, Jaroslava Hamalu, Bořivoje Součka, bratry Raisiglovy – a zakládá Aeroklub Kyjov. Jaroslav Hamala pak jako první z kyjovských občanů složil v Brně–Medlánkách už v září 1945 první plachtařské pilotní zkoušky typu A, B a C a v roce 1946 pak instruktorský kurz. Založení aeroklubu bylo tehdejším Ústředím aeroklubů ČSR a dalšími orgány státní správy zaregistrováno a schváleno počátkem roku 1946.

V témže roce byl aeroklubu přidělen školní kluzák ŠK 38, a tak mohl být 15. září 1946 zahájen výcvik nových pilotů plachtařů. Starty tehdejších cvičných letů byly prováděny za pomoci gumového lana a uskutečňovaly se na svazích v okolí Kyjova, často na strážovském kopci. Po skončení létání musel být kluzák vždy rozložen a uskladněn – obvykle ve stodole u Strmisků v Archlebově.

Další rozvoj…

Vlastní rovinné letiště vzniklo až po roce 1950 mezi Kyjovem a Miloticemi kde sídlí Aeroklub Kyjov dodnes. V roce 1966 došlo k rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy do dnešní podoby, přičemž byla pootočena osa, tak aby směřovala na jižní straně mimo les. Letiště bylo v průběhu let vybaveno řadou potřebných staveb jako je hangár, garáže, sociální budova, při jejichž výstavbě odpracovaly tři generace sportovních pilotů desetitisíce hodin a které bez podstatných změn fungují dodnes.

Vybudování letiště a jeho zázemí umožnilo rozšíření leteckého výcviku i o výcvik v motorovém létání a parašutismu. V průběhu 70 let prošly aeroklubem stovky mladých lidí, kteří absolvovali letecký nebo parašutistický výcvik. Pro mnohé se stal tento sport celoživotní zálibou a koníčkem. Pro řadu z nich se však létání stalo celoživotním povoláním. Více než tři desítky pilotů, kteří prošli kyjovským aeroklubem, se létání celoživotně věnovali nebo stále věnují jako profesionálové ať už za řízením zemědělských letadel, i jako piloti v armádě, dnes ale hlavně u dopravního letectva a to nejen u českých společností (např. ČSA a Travel Service), ale i u leteckých společností v cizině (Ryanair, Emirates)

Současnost…

V současnosti funguje spolek Aeroklub Kyjov jako nezisková zájmová organizace řízená aktivisticky. Má 80 členů, z toho více než 40 aktivně létajících pilotů plachtařů a pilotů motorových letadel. Trvale zabezpečuje pro své členy výcvik v bezmotorovém i motorovém létání. Piloti mají k dispozici 3 dvoumístné větroně určené jak pro výcvik, tak i pro pokročilé sportovní létání a dva

výkonné jednomístné větroně. Dále je to dvoumístný motorový větroň L13SE Vivat, vyrobený v Kunovicích, používaný k turistickému létání. Kromě těchto větroňů jsou ve stavu aeroklubu také dva motorové letouny typu Zlín. Jeden z nich, typ Z-226 je používaný hlavně pro starty větroňů a druhý, čtyřmístný Z-43 pro turistické létání s možností nabídnout také lety pro zájemce z řad veřejnosti. Parašutistický odbor už v Kyjově nepůsobí, důvodem je nedostatek výsadkových letadel a tak se tento sport soustředil do větších aeroklubů – Kunovic, Brna a Prostějova.

Piloti Aeroklubu Kyjov, zejména plachtaři, se pravidelně účastní jak celostátních, tak i mezinárodních leteckých soutěží a závodů. V minulosti získali tituly mistra republiky v kat. juniorů do 26 let a v roce 2012 také stejný titul v kat. dospělých. Díky výborným znalostem, zkušenostem a moderní technice nejsou v dnešní době výjimkou nonstop lety ve větroni na vzdálenost více jak 500 kilometrů a dosažení výšky ve vlnovém proudění v Jeseníkách až 7000 m. Aeroklub sám pořádá pravidelně na letišti Kyjov celostátní soutěž v letecké navigaci motorových letadel zařazenou do seriálu „ O pohár Petra Tučka“- někdejšího zakladatele Letecké amatérské asociace, a „ Pohár Moravy“ v akrobacii větroňů..

Současní i bývalí členové si připomněli 70. výročí založení aeroklubu dne 10.9.2016 společenským setkáním v rámci velkého Leteckého dne. Návštěvníci byli svědky vystoupení akrobatických větroňů i motorových letadel a historických strojů. Nechyběli ani letečtí modeláři a seskok parašutistů.

Přínos pro region…

Pro veřejnost organizuje Aeroklub Kyjov ve spolupráci s Letecko-modelářským klubem Kyjov více než 20 let veřejnou leteckou propagační akci „Jarní polétání“, na které divákům prezentují svou činnost oba spolky. Spolu s okolními obcemi je pak každým rokem organizována podzimní „Drakiáda“.

Letiště, které Aeroklub Kyjov na své náklady provozuje, má statut Veřejného vnitrostátního letiště a je branou pro přílety a odlety návštěvníků Kyjovska a to nejen z ČR ale také ze států Schengenu. Je příležitostně využíváno i dalšími leteckými provozovateli, včetně složek integrovaného záchranného systému (letecká služba policie ČR, letecká hasičská služba) nebo dopravního letectva Armády ČR.

Související obrázky: